Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ATAMA İŞLEMLERİ

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

2-Açıktan Atama İşlem Süreci

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı K. Kap. Yapılan Atama İşlem Süreci

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

5-Bak.Atamalı Pers. Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin İşlem Süreci

6-Bak.Atamalı Pers. Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bak. Atamalı Pers.Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bak. Atamalı Pers. Refakat İzin Belgelerinin Gönd. İşlem Süreci

9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

10-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci1

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

18-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

19-Terfi İşlemleri Süreci

20-Valilik Atamalı Pers. Refakat İzin Belg. Gönd. İşlem Süreci

21-Vekalet İşlem Süreci

22-Yeniden Atanma İşlem Süreci

23-Yıllık İzin İşlem Süreci

24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA VE İDARİ DAVA

 1-Görevden Uzaklştırma ve Göreve İade Süreci

2-Kesinleşen Mahk. Kararına Yapıl. İşlem Süreci

3-İdari Dava İşlemleri Süreci

4-4483 sayılı Kanun Kaps. Soruşt.İşlemleri Süreci

5-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

6-Disiplin İşleri İşlem Süreci

7-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

8-Malbildirimi İşlem Süreçleri

KADRO, SINAV, EĞİTİM VE BİLGİ İŞLEM

1-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

2-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

3-Bakanlıkça Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar Süreci

4-Pers. Hareket. İstatistik Bildirim İşlem Süreci

5-Pers. Bilgi F. _Engelli Pers. Bilg.

6-Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

7- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

8- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri

9- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

10- Görevde Yüks. Ve Unvan Değ. Sın. İşlemleri

11-Defterdarlık Brifing Rap. Hazır. İşlem Süreci

12- Web Sitesi Yönetimi İşlem Süreci

MALİ İŞLER

1-Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

2-Açık İhale İşlemleri Süreci

3-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

4-DMO’dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri

5-Doğrudan Temin İşlem Süreci

6-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

7-Giyecek Yardımı İşlem Süreci

8-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

9-Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

10-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

11-Memur Maaşları İşlem Süreci

13-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

14-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

15-Yolluk İşlemleri Süreci

SOSYAL YÖNETSEL İŞLER

1-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

2-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

3-Bilgi Edinme

4-CİMER

5-Genel Evrak

6-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

7-Kimlik İşlemleri

8-Komisyon Görevlendirme

9-Pasaport İşlemleri Süreci

10-Sevk Tehir

11-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi